Lechner Primer 150 Speed 9kg - grunt poliuretnowy pod kleje Lechner

Producent: LECHNER
Cena netto: 698,37 zł 859,00 zł

Aplus
ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Bezrozpuszczalnikowa, 1-składnikowa gruntówka poliuretanowa do wzmacniania chłonnych podłoży przed klejeniem klejami reakcyjnymi. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej na odpornych na wilgoć podłożach bez ogrzewania podłogowego o wilgotności resztkowej do 5% CM. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Wyłącznie do wewnątrz. Pod fotele na kółkach (DIN EN 12 529)

  • Szybki czas schnięcia
  • wysoka zdolność wnikania i wzmacniania
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • nie zawiera wody
  • łatwe nakładanie
  • bezzapachowy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Baza surowcowa: żywice poliuretanowe
Nakładanie: szczotką, wałkiem welurowym lub gąbkowym
Zużycie: jako gruntówka ok. 200 g/m2
jako izolacja przeciwwilgociowa/przeciwzapachowa ok. 300 g/mdruga warstwa
Rozcieńczanie: rozcieńczalnikiem DILUENTE PU
Nakładanie następnej warstwy: od 60 do 120 minut
Całkowite schnięcie: po 24 godzinach,
suche na dotyk po ok. 30 minutach
Temperatura otoczenia: powyżej +10°C
Czyszczenie: przed zaschnięciem rozpuszczalnikiem SOLVENTE CH 500.
Po zaschnięciu można usunąć tylko mechanicznie.
Składowanie: powyżej +5°C Chronić przed mrozem!
Okres przydatności do użycia: W oryginalnym opakowaniu ok. 12 miesięcy
Wskazówki dot. zagrożeń: Szkodliwy dla zdrowia. Zawiera izocyjaniany. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
micode: EC1R
Opakowanie: Kanister plastikowy
Wielkość opakowania: 10 kg

przygotowanie podłoża: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających przyczepność kleju. Jastrych anhydrytowe należy przed zagruntowaniem środkiem PRIMER PU 300 przeszlifować (ziarno 16) i dokładnie odkurzyć.

sposób użycia: PRIMER PU 300 powinien w czasie stosowania mieć temperaturę pokojową.  Nakładać obficie na podłoże przy pomocy szczotki lub wałka. Pozostawienie grubszej warstwy może spowodować spienienie i znacznie wydłużyć czas schnięcia. Przed kontynuowaniem prac gruntówka musi całkowicie wyschnąć. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności powietrza, przewiewu, właściwości podłoża i ilości nałożonej gruntówki.  Klejenie przy pomocy 1- i 2-składnikowych klejów poliuretanowych musi nastąpić w ciągu 36 godzin. Dłuższa przerwa pomiędzy gruntowaniem i klejeniem może osłabiać przyczepność. W przypadku planowania dłuższej przerwy pomiędzy gruntowaniem i klejeniem należy posypać obficie świeżą warstwę PRIMER PU 300 piaskiem kwarcowym. Po wyschnięciu wymieść twardą szczotką luźne ziarna piasku i je usunąć. PRIMER PU 300 nie może być stosowany do przygotowania powierzchni takich, jak ceramika, drewno, magnezyt, metal. W przypadku tych materiałów zalecane są Aquagrip, Ecogrip lub Neogrip.

uwagi: Podane czasy schnięcia odnoszą się do normalnych warunków (ok. +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane poniżej 65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas schnięcia. Niewykorzystany produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i zużyć w możliwie krótkim czasie. Produkt nie przeznaczony do pomieszczeń, w których stale utrzymuje się wysoka wilgotność. Uwzględniać zalecenia producentów wykładzin oraz karty techniczne wymienionych produktów.