Maximus G-Plus grunt dyspersyjny

Producent:
Cena netto: 161,79 zł 199,00 zł
Maximus G-Plus
Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu. Polepsza powierzchnię, ogranicza porowatość i zwiększa przyczepność klejów.
Zużycie: Ok. 125 g/m2 , zależnie od chłonności podłoża.
Rozcieńczalnik: woda.
Sposób użycia:
Podłoże powinno być suche, mocne, wolne od pęknięć i równe. Resztki farb i zanieczyszceń usunąć mechanicznie. Wilgotność podłoża: cementowe - poniżej 2,0% CM, anhydryt - poniżej 0,5% CM. Stosować nierozcieńczony na mocno chłonne podłoża lub rozcieńczać wodą w stosunku 1:1 przy stosowaniu na zwarte. Przed klejeniem musi nastąpić całkowite wyschnięcie podłoża (grunt musi stać się transparentny), które zależy od warunków otoczenia i ilości użytego produktu.