Maximus G Epox 10L 2-składnikowy epoksydowy grunt wzmacniający

Producent: MAXIMUS
Cena netto: 723,58 zł 890,00 zł
Grunt Maximus G-EPOX

Dwuskładnikowy, wodny grunt do wzmacniania podłoży cementowych i anhydrytowych oraz izolowania wilgoci resztkowej (max 5% CM w jastrychu cementowym 6 cm) przed klejeniem parkietu klejami Maximus . Zalecany na ogrzewanie podłogowe z Maximus 501 lub Elastic.

Pojemność: 5+5L

Grunt dwuskładnikowy epoksydowy.

Wzmacnianie podłoża:
Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Podłoże powinno być wolne od pęknięć. Zmieszać starannie ręcznie lub mechanicznie składniki A i B tak, aby nie powstawało za dużo piany. Nakładać wałkiem po ok. 150 g/m2. . Jeżeli potrzeba, można rozcieńczyć 10% wody. Po 2 godzinach kleić podłogę. W przypadku podłoży zwartych, słabo chłonących, rozcieńczać wodą maksymalnie do 20%. Wodę dodawać po zmieszaniu składników.
Polepszenie adhezji na anhydrycie: przeszlifować grubym ziarnem aż pojawi się biały pył. Dobrze odkurzyć powierzchnię i zagruntować 1 warstwę G-Epox 150 g/m2 rozcieńczoną 10% wodą. 
Izolacja przeciwwilgociowa:
Można stworzyć barierę odcinającą na posadzkach o grubości do 6 cm i wilgoci do 5% CM. Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Podłoże powinno być wolne od pęknięć. Zmieszać starannie ręcznie lub mechanicznie składniki A i B tak, aby nie powstawało za dużo piany. Nakładać 1 warstwę 200g/m2 wałkiem. Po 2 godzinach położyć 2 warstwę wałkiem 200 g/m2.. W przypadku podłoży o małej chłonności G-Epox może tworzyć na powierzchni film. Należy wtedy na drugą mokrą warstwę gruntu posypać płukany, suchy piasek kwarcowy ( ziarno 0,6 mm ), a po wyschnięciu nadmiar zmieść szczotką W przypadku podłoży pylących, pierwsza warstwa gruntująca, nie wlicza się do wymaganych 400 g/m2 tworzących barierę.