Kategorie

WAKOL MS 228 18kg klej polimerowy do klejenia parkietów warstwowych

Producent: WAKOL
Cena netto: 333,33 zł 410,00 zł

WAKOL MS 228 Obiektowy klej do parkietu, elastyczny

Zastosowanie

Elastyczny, jednoskładnikowy klej do parkietów. Do układania elementów parkietu wielowarstwowego, na podłożach chłonnych i niechłonnych. WAKOL MS 228 spełnia wymagania normy DIN EN ISO 17178.

 

Sposób nanoszenia:

szpachlą zębatą wg TKB B3, B11, B13 lub B15, specjalną szpachlą WAKOL 5 lub specjalnym grzebieniem WAKOL 5
 

Zużycie:

ok. 800-1500 g/m² z szpachlą zębatą, ok. 1700-1800 g/m² przy użyciu specjalnej szpachli WAKOL 5 lub specjalnego grzebienia WAKOL 5
 

Czas wstępnego odparowania:

żaden
 

Czas układania:

ok. 40 minut


Opakowanie: 18kg

Podłoże jak również warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać obowiązującym normom i zaleceniom w kartach informacji. Podłoża muszą być trwale suche, mocne, równe, pozbawione pęknięć, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Jastrychy na bazie siarczanu-wapnia należy odpowiednio przygotować mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta lub aktualnymi normami i wymaganiami technicznymi oraz dokładnie odkurzyć. Jeśli jastrych jest bezpyłowy, to parkiet można przyklejać bezpośrednio do podłoża.
Jeśli wymagane jest gruntowanie, to na jastrychach cementowych i wiązanych siarczanem wapnia można stosować WAKOL D 3055 Gruntówka do parkietu. Należy uwzględnić czas schnięcia gruntówki.
Nie stosować WAKOL MS 228 Klej do parkietów gotowych, elastyczny bezpośrednio na gruntówki z żywicy reaktywnej firmy Wakol takich, jak WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa oraz WAKOL PU 235 Gruntówka poliuretanowa. Na nieogrzewanych jastrychach cementowych do 4 % CM względnie 90 % względnej wilgotności powietrza można stosować klej do parkietu MS firmy Wakol jako izolację przeciwwilgociową. Aplikacja Równomiernie nanieść na podłoże szpachlą zębatą, unikając przy tym tworzenia się skupisk kleju. Układany element parkietu natychmiast dosunąć i dobrze docisnąć.

Przed zamówienie prosimy sprawdzić dostępność kleju.